Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Skarbiec - pewny partner w niepewnych czasach

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Kancelaria Prawna Skarbiec pomaga w tworzeniu optymalnych podatkowo struktur do zarządzania majątkiem dla zamożnych przedsiębiorców, w skład których wchodzą polskie fundusze inwestycyjne zamknięte oraz zagraniczne spółki holdingowe, fundacje prywatne bądź trusty.

Fundusz inwestycyjny zamknięty, to najlepsza formuła prawna do zarządzania majątkiem zamożnych osób fizycznych, która jest dostępna w praw polskim. Z powodów, które szczegółowo opisujemy TUTAJ, fundusz inwestycyjny zamknięty łączy bezpieczeństwo funkcjonowania i aktywów oraz przejrzystą konstrukcję z efektywnością podatkową oraz ochroną poufności, co do tożsamości osoby kontrolującej fundusz.

Prawidłowo skonstruowany fundusz staje się centrum zarządzania holdingu, w skład którego wchodzą poszczególne spółki prowadzące działalność operacyjną. Rekomenduje się, aby działalność operacyjna prowadzona była za pomocą spółek komandytowo – akcyjnych, w których akcjonariuszem jest fundusz, a komplementariuszem – sp. z o.o., której zarząd stanowi sam inwestor. W ten sposób korzyści finansowe płynące z prowadzenia działalności trafią do funduszu, jako akcjonariusza spółek komandytowo – akcyjnych, ale stałą pieczę nad poszczególnymi firmami stale sprawuje inwestor, jako prezes spółki z o.o., zarządzającej spółkami komandytowo – akcyjnymi.

Więcej informacji:

- Podstawowe wiadomości na temat funduszy inwestycyjnych zamkniętych;

- Jakie korzyści oferują fundusze inwestycyjne zamknięte?

- Jak utworzyć fundusz inwestycyjny zamknięty?

NASZ RAPORT PRAWNY: Uwagi ogólne odnośnie statusu prawnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego

Rozwiązujemy problemy, o których inni boją się nawet pomyśleć

Filozofia działania Kancelarii Prawnej Skarbiec oparta jest o założenie, że miarą jakości usług konsultingowych nie jest liczba sporządzonych memorandów, opinii i notatek, odbytych spotkań oraz powołanych zespołów roboczych, ale liczba skutecznie rozwiązanych problemów.

Poza codziennym doradztwem prawnym na rzecz osób prywatnych i przedsiębiorców, prawnicy Kancelarii Prawnej Skarbiec występują w szeregu dużych i nietypowych spraw, potwierdzając swoją reputację specjalistów od rozwiązywania problemów, o których inni boją się nawet pomyśleć.

Szukamy innowacyjnych rozwiązań

Nasz klient może liczyć na poświęcenie jego sprawie czasu adekwatnego do jego problemów, indywidualne podejście, które wykracza poza mechaniczne wprowadzanie zmian w gotowych wzorach dokumentów.

Styl działania, który bardziej przypomina manufakturę niż fabrykę umożliwia sprawowanie pełnej kontroli nad jakością tworzonej dokumentacji, szukanie rozwiązań kreatywnych i innowacyjnych, jak również przyjmowanie bardzo niestandardowych zleceń.

Proste odpowiedzi na złożone pytania

Podstawowy problem z większością porad eksperckich, jakie są dostępne na rynku polega na ich fragmentarycznym charakterze, skutkiem czego praktyczna przydatność tych porad jest bardzo ograniczona.

Kancelaria Prawna Skarbiec, działając we współpracy z innymi podmiotami posługującymi się marką "Skarbiec", oferuje kompleksowe porady, łączące usługi o charakterze prawnym, z elementami bankowości inwestycyjnej, doradztwa transakcyjnego i porad wspierających decyzje zarządcze i strategiczne.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012